upphandlingsstod.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp9
Motagna tummar ner10
Karma:-2 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (154)

1

2   0

avrop


Ett köp eller en beställning av varor eller tjänster som en avropande myndighet/enhet gör genom tilldelning av kontrakt utifrån villkoren i ett ramavtal. Se även Beställning. Källa: LOU 5 kap 2 §
Källa: upphandlingsstod.se

2

1   0

anbudsansökan


Ansökan om att få lämna anbud, som anbudssökanden lämnar in till den upphandlande myndigheten/enheten som svar på en ansökningsinbjudan vid selektivt eller förhandlat förfarande, eller i ett urvalsförfarande. Används även vid konkurrenspräglad dialog vid offentliga upphandlingar.
Källa: upphandlingsstod.se

3

1   1

annons


Tillkännagivande av en upphandlande myndighets/enhets avsikt att upphandla. Upphandlingar över tröskelvärdena annonseras i Tender Electronic Daily (TED). Upphandlingar under tröskelvärdena och av B-tjänster annonseras i nationell allmänt tillgänglig elektronisk databas eller (vid förenklat förfarande) på annat sätt som möjliggör effektiv konkurrens [..]
Källa: upphandlingsstod.se

4

1   0

beställning


En begäran om leverans av en vara eller tjänst. Beställning är den del i inköpsprocessen som följer efter att kontrakt tilldelats en leverantör.  
Källa: upphandlingsstod.se

5

1   0

cpv


CPV är den gemensamma terminologin vid offentlig upphandling för att underlätta sökning och definition av en vara eller tjänst. CPV betyder Common Procurement Vocabulary och kallas även för ”CPV-koder” eller ”CPV-nomenklatur”. Källa: LOU/LUF 2 kap 5 § Förordning 213/2008/EG
Källa: upphandlingsstod.se

6

1   0

icke diskrimineringsprincipen


Se principen om icke-diskriminering Källa: FEUF artikel 18. 
Källa: upphandlingsstod.se

7

1   1

referensuppdrag


En beskrivning av ett tidigare utfört uppdrag som en upphandlande myndighet/enhet kan begära in av deltagande anbudsgivare eller anbudssökande som bevis för att denne utfört uppdrag liknande de tjänster som ska upphandlas.
Källa: upphandlingsstod.se

8

1   0

tilläggstjänst


Tjänst som en privat leverantör har möjlighet att erbjuda utöver de tjänster som ingår i basuppdraget för aktuellt valfrihetssystem. Källa: LOV
Källa: upphandlingsstod.se

9

0   0

a-tjänst


Tjänster som finns angivna i bilaga 2 till LOU/LUF. Dessa tjänster har typiskt sett ansetts mer lämpade för gränsöverskridande handel och omfattas därför av EU:s upphandlingsdirektiv. Källa: LOU/LUF bilaga 2
Källa: upphandlingsstod.se

10

0   0

anbud


Bindande svar från leverantör på förfrågningsunderlag från upphandlande myndighet/enhet.
Källa: upphandlingsstod.se


För att se alla definitioner för 154, logga in!