upphandlingsstodet.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp3
Motagna tummar ner9
Karma:-5 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (154)

1

1   0

annons


Tillkännagivande av en upphandlande myndighets/enhets avsikt att upphandla. Upphandlingar över tröskelvärdena annonseras i Tender Electronic Daily (TED). Upphandlingar under tröskelvärdena och av B-tjänster annonseras i nationell allmänt tillgänglig elektronisk databas eller (vid förenklat förfarande) på annat sätt som möjliggör effektiv konkurrens [..]
Källa: upphandlingsstodet.se

2

1   0

beställning


En begäran om leverans av en vara eller tjänst. Beställning är den del i inköpsprocessen som följer efter att kontrakt tilldelats en leverantör.  
Källa: upphandlingsstodet.se

3

1   1

referensuppdrag


En beskrivning av ett tidigare utfört uppdrag som en upphandlande myndighet/enhet kan begära in av deltagande anbudsgivare eller anbudssökande som bevis för att denne utfört uppdrag liknande de tjänster som ska upphandlas.
Källa: upphandlingsstodet.se

4

0   0

a-tjänst


Tjänster som finns angivna i bilaga 2 till LOU/LUF. Dessa tjänster har typiskt sett ansetts mer lämpade för gränsöverskridande handel och omfattas därför av EU:s upphandlingsdirektiv. Källa: LOU/LUF bilaga 2
Källa: upphandlingsstodet.se

5

0   0

anbud


Bindande svar från leverantör på förfrågningsunderlag från upphandlande myndighet/enhet.
Källa: upphandlingsstodet.se

6

0   0

anbudsansökan


Ansökan om att få lämna anbud, som anbudssökanden lämnar in till den upphandlande myndigheten/enheten som svar på en ansökningsinbjudan vid selektivt eller förhandlat förfarande, eller i ett urvalsförfarande. Används även vid konkurrenspräglad dialog vid offentliga upphandlingar.
Källa: upphandlingsstodet.se

7

0   0

anbudsgivning


Process där en leverantör lämnar anbud i en offentlig upphandling.
Källa: upphandlingsstodet.se

8

0   0

anbudsgivare


Den som lämnar anbud.
Källa: upphandlingsstodet.se

9

0   0

anbudsinbjudan


Underlag varigenom den upphandlande myndigheten/enheten bjuder in leverantörer att lämna anbud.
Källa: upphandlingsstodet.se

10

0   0

anbudsprövning


Prövning av anbud enligt de kvalificeringskrav, tekniska specifikationer  (krav på upphandlingsföremålet) och eventuella utvärderingskriterier som angetts i förfrågningsunderlaget. Källa: LOU/LUF 6 kap, 10 kap, 11 kap och 12 kap
Källa: upphandlingsstodet.se


För att se alla definitioner för 154, logga in!