uppsala.se

Website:https://www.uppsala.se/
Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (32)

1

0   0

annan kränkande behandling


Begreppet finns i lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Det avser trakasserier av ett barn eller en elev som inte beror på etnicitet, funktionshinder, kön, sexuell läggning eller religion. Det kan exempelvis vara mobbning på grund av klädstil eller utseende.
Källa: uppsala.se

2

0   0

aktiva åtgärder


Att inom verksamheten arbeta målinriktat för att aktivt främja exempelvis jämställdhet på arbetsplatsen. Aktiva åtgärder kan till exempel vara att åtgärda löneskillnader eller utbilda all personal i diskrimineringslagstiftningen.
Källa: uppsala.se

3

0   0

barn


När det står barn i lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (2006:67) menas de barn som deltar i eller söker till förskoleverksamhet eller skolbarnomsorg enligt skollagen.
Källa: uppsala.se

4

0   0

dfl


Förkortning för lagen om förbud mot diskriminering. Lagen skyddar mot diskriminering på grund av kön, etnicitet, funktionshinder, religion och sexuell läggning när det gäller varor, tjänster och bostäder. Till varor, tjänster och bostäder räknas försäkringskassan, arbetsförmedlare m. fl.
Källa: uppsala.se

5

0   0

direkt diskriminering


Du behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation och detta har samband med din etnicitet, ditt funktionshinder, ditt kön, din religion eller din sexuella läggning.
Källa: uppsala.se

6

0   0

diskriminering


En person som behandlas sämre än någon annan genom att tillämpa en regel, en bestämmelse eller ett förfaringssätt som missgynnar en grupp av personer med en viss etnicitet, funktionshinder, kön, religion eller sexuell läggning.
Källa: uppsala.se

7

0   0

diskrimineringsbyrån uppsala


En antidiskrimineringsverksamhet som erbjuder gratis råd, stöd och medling. Arbetar förebyggande med information och utbildning och arbetar med samtliga diskrimineringsgrunder. Huvuvdman: Uppsala föreningsråd.
Källa: uppsala.se

8

0   0

diskrimineringsombudsmannen


Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som jobbar mot diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. DO bildades 1 januari 2009 genom att de fyra dåvarande ombudsmännen mot diskriminering slog [..]
Källa: uppsala.se

9

0   0

do


En förkortning för Diskrimineringsombudsmannen. Se beskrivning ovan.
Källa: uppsala.se

10

0   0

elev


I lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever menas med elev den som utbildas eller söker utbildning enligt skollagen (1985:1100).
Källa: uppsala.se


För att se alla definitioner för 32, logga in!