urbanhistory.historia.su.se

Website:https://skhi.se/
Mottagna tummar upp5
Motagna tummar ner3
Karma:3 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (127)

1

1   0

förläning


I äldre tid ett område eller intäkt som kungen (kronan) kunde ge (förläna) en person i utbyte mot någon slags tjänst.
Källa: urbanhistory.historia.su.se

2

1   0

kronobränneri


Bränneri (fabrik för framställning av sprit) ägt av kronan (staten).
Källa: urbanhistory.historia.su.se

3

1   1

municipalsamhälle


Tätbebyggd ort inom en landskommun med visst eget självstyre och där minst en av de fyra stadsstadgorna måste tillämpas. Samhället hade egen beskattningsrätt och egna beslutande organ. Municipalsamhällen började bildas under 1870-talet, reglerades genom lagstiftning 1898, hade sin höjdpunkt på 1940-talet och avvecklades under 1950- och 1960-talen. [..]
Källa: urbanhistory.historia.su.se

4

1   1

residensstad


Stad som är huvudort (centralort) för sitt län. I residensstaden bor till exempel landshövdingen och där finns länsstyrelsen.
Källa: urbanhistory.historia.su.se

5

1   0

stadsprivilegier


I äldre tid av staten (kungen) utfärdade rättigheter för en viss ort att bedriva främst handel och hantverk. Dessa privilegier utgjorde grunden för det äldre stadsväsendet fram till näringslagstiftningen vid 1800-talets mitt.
Källa: urbanhistory.historia.su.se

6

0   0

agrar


Sådant som rör jordbruket.
Källa: urbanhistory.historia.su.se

7

0   0

allmogen


I äldre tid benämning på landsbygdens bönder och obesuttna. Ursprungligen alla invånare, ”hela hopen”, inom ett geografiskt område.
Källa: urbanhistory.historia.su.se

8

0   0

amiralitet


Högsta ledningen för ett lands sjöförsvar (flotta).
Källa: urbanhistory.historia.su.se

9

0   0

animalieproduktion


Produktion av livsmedel med mera baserad på djur, till exempel mjölk, ost, kött.
Källa: urbanhistory.historia.su.se

10

0   0

anti-merkantil


Motstånd mot merkantilism. Merkantilism är den ekonomisk-politiska syn enligt vilken en lands utveckling bäst främjas av varuexport och inhemsk varuförädling. Staten bör därför gynna sådana verksamheter genom till exempel stöd åt exportindustri och genom att ersätta importvaror med inhemsk tillverkning.
Källa: urbanhistory.historia.su.se


För att se alla definitioner för 127, logga in!