urbanutveckling.se

Website:https://www.urbanutveckling.se
Mottagna tummar upp56
Motagna tummar ner61
Karma:-4 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (577)

1

5   6

naturresurs


Något från naturen som kan nyttjas av människan för att tillgodose ett behov. Se även icke förnybara resurser. Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. [..]
Källa: urbanutveckling.se

2

4   5

markanvändning


Centralt begrepp inom fysisk planering som syftar till människans användning av jordytan för olika ändamål. Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Sto [..]
Källa: urbanutveckling.se

3

3   3

fondresurs


Fondresurs är en naturresurs och förnyelsebar energikälla som utan vård och skötsel slutar ge avkastning. Alla fondresurser är biomassa. Enklare beskrivet är fiske, skogsbruk, biomassa, vattenk [..]
Källa: urbanutveckling.se

4

3   1

naturlandskap


Landskap som inte påverkats av människan i nämnvärd grad. Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 
Källa: urbanutveckling.se

5

2   0

ekologi


Läran om samspelet mellan levande organismer och dess omgivning. Alla organismer befinner sig i ett tillstånd mellan ickelevande (abiotiska) och levande (biotiska) omvärldsfaktorer, så som tempera [..]
Källa: urbanutveckling.se

6

2   0

exkursion


Utflykt i studiesyfte Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. Geografiska Förbundet (GF) anordnar flera olika exkursioner med [..]
Källa: urbanutveckling.se

7

2   0

folkvandring


När en folkgrupp ger sig av från ett område och flyttar till ett annat. Historiskt sett kallas folkvandringstiden perioden mellan år 370-600 e.Kr. De mest omtalade folkvandringarna var de germansk [..]
Källa: urbanutveckling.se

8

2   3

infrastruktur


Distribution av olika tjänster och resurser i ett samhälle. Vägar, tågspår, elnät, avlopp är exempel på delar av den fysiska infrastrukturen. Skolor, sjukhus och bibliotek kan sägas utgöra d [..]
Källa: urbanutveckling.se

9

2   0

marknadspotential


Mått på hur stor efterfrågan är på olika varor och tjänster i ett visst område. Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. [..]
Källa: urbanutveckling.se

10

2   0

miljö


Omgivning eller förhållanden i omvärlden som antingen har med naturen att göra eller är ett resultat av människans aktivitet. Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och t [..]
Källa: urbanutveckling.se


För att se alla definitioner för 577, logga in!