val.se

Website:https://www.val.se
Mottagna tummar upp16
Motagna tummar ner7
Karma:8 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (100)

1

6   2

valhemlighet


Rösten är hemlig och man kan inte tvingas att uppge vad man röstat på. Valet är också ordnat på ett sådant sätt att de som tar emot röster eller arbetar med valet inte kan ta reda på vilket parti man röstat på.
Källa: val.se

2

5   0

fasta mandat


Vid val till riksdagen och landstingsfullmäktige finns både fasta mandat och utjämningsmandat. Av riksdagens 349 mandat är 310 fasta mandat. För att alla delar av landet ska få tillsätta någon riksdagsledamot är landet indelat i 29 valkretsar. Före valet bestäms hur många mandat av de 310 fasta som varje valkrets ska tillsätta. Antalet [..]
Källa: val.se

3

1   0

institutionsröstning


Förut kallades den röstning som ordnades på sjukhus och andra vårdinrättningar för institutionsröstning. Sedan kommunen tog över ansvaret för all förtidsröstning (2005) så särskiljs inte denna röstmottagning från annan förtidsröstning.
Källa: val.se

4

1   1

landstingsfullmäktige


Landstingets högsta beslutande organ. Väljs i allmänna val vart fjärde år.
Källa: val.se

5

1   0

protokoll


Valresultaten fastställs i protokoll eller beslut som undertecknas och bevaras för framtiden. Till besluten/protokollen finns bilagor som visar partiernas och kandidaternas röstetal och vilka som blev valda. Vid en folkomröstning visas antalet röster för varje svarsalternativ, antalet blanka och antalet ogiltiga röster.
Källa: val.se

6

1   0

valområde


Valområdet är det område som valet gäller. Vid val till riksdagen är valområdet hela riket, vid landstingsval är valområdet ett landsting och vid val till en kommun är kommunen valområdet.
Källa: val.se

7

1   0

vårdinrättningar


Röstmottagning kan ordnas före valdagen och på valdagen på vissa sjukhus och andra vårdinrättningar t.ex. särskilda boenden. trygghetsboenden eller servicehus. Räknas som förtidsröstning.
Källa: val.se

8

0   0

allmänt om val


Rösträtt, röstlängd, röstkort, valbarhet Information till partierna Röstning Valsedlar och personrösta Folkomröstningar Räkning och valresultat Lagar och regler Klaga, överklaga och anmäla Jobba med val Ordlista, valtermer Offentlighet och valobservation Vanliga frågor För elever och lärare Val till Sametinget Valtermer/Ordlista A B C [..]
Källa: val.se

9

0   0

allmänna val


Val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige som hålls vart fjärde år den andra söndagen i september. Extra val till riksdagen kan hållas mellan två ordinarie val. Val till Europaparlamentet hålls på våren vart femte år.
Källa: val.se

10

0   0

ambassad


Se Utlandsmyndighet.
Källa: val.se


För att se alla definitioner för 100, logga in!