valcentralen.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner2
Karma:-1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (70)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ordlista


Förklaringar till några av de ord som ofta används inom pensionsbranschen. Listan är en förkortad och FTP-anpassad version av Pensionsorden som tagits fram av Pensionsmyndigheten och Svensk Försäkring.
Källa: valcentralen.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

administrationsavgift


Administrationsavgiften dras från premien och/eller ditt pensionskapital och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen. Avgiften tas ut av den som administrerar eller förvaltar pensionen. Den valcentral som hanterar din tjänstepension kan också dra en administrationsavgift.
Källa: valcentralen.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allmän pension


Allmän pension är den pension du har rätt till enligt lag och som betalas ut av Pensionsmyndigheten. Den allmänna ålderspensionen består av inkomstpension, premiepension, garantipension och tilläggspension.
Källa: valcentralen.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arvsvinst


Arvsvinst innebär att pensionskapitalet efter dem som dör fördelas ut mellan dem som fortfarande lever och har samma försäkring. I tjänstepension eller privat pension finns arvsvinst bara för dem som har en pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd.
Källa: valcentralen.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avgiftstaket


Avgiftstaket för allmän pension är 8,07 inkomstbasbelopp per år. Det innebär att allmän pensionsavgift och statlig ålderspensionsavgift betalas enbart på inkomster upp till det beloppet. Eftersom din pensionsgrundande inkomst är din inkomst minskad med den allmänna pensionsavgiften på 7 procent motsvarar därför beloppet för avgiftstaket en pensions [..]
Källa: valcentralen.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avgångspension


Avgångspension är en pension som efter överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare betalas ut före ordinarie pensionsålder. Detta kan till exempel bli aktuellt vid övertalighet. Jämför: förtida uttag
Källa: valcentralen.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avtalspension


Avtalspension är en tjänstepension som grundas på ett kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack och som de flesta anställda har via jobbet. Avtalspension får du utöver den allmänna pensionen. Det är arbetsgivaren som betalar för avtalspensionen.
Källa: valcentralen.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

efterlevande


Efterlevande är en avliden persons nära anhöriga. När det gäller pensionsförsäkringar räknas make, maka, registrerad partner, barn och oftast sambo som efterlevande.
Källa: valcentralen.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

efterlevandeskydd


Efterlevandeskydd kan antingen vara ett återbetalningsskydd vilket innebär att pensionskapitalet ska betalas ut till din familj (förmånstagarna) om du dör medan försäkringen gäller. Eller kan det vara en livförsäkring som du väljer att teckna som ett tillägg till din pensionsförsäkring. Då får din familj ett på förhand bestämt belopp om du dör meda [..]
Källa: valcentralen.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

entréfond


Detta är den fond där din kollektivavtalade tjänstepension blir placerad när du väljer fondförsäkring i ett speciellt försäkringsbolag, men ännu inte har gjort ett aktivt val av fond.
Källa: valcentralen.se (offline)


För att se alla definitioner för 70, logga in!