vaxjo.se

Website:https://www.vaxjo.se/
Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner2
Karma:-1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (54)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arvode


Ekonomisk ersättning för utfört arbete som till exempel ett förtroendeuppdrag (politiskt uppdrag).
Källa: vaxjo.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ajournera


Tillfälligt avbryta ett sammanträde för till exempel överläggningar i partigruppen.
Källa: vaxjo.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allmän handling


Inkommen eller upprättad handling som förvaras hos en myndighet.
Källa: vaxjo.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allmänhetens frågestund


Möjlighet för allmänheten att ställa frågor till förtroendevalda vid nämndens eller fullmäktiges sammanträde.
Källa: vaxjo.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arvode


Ekonomisk ersättning till förtroendevalda.
Källa: vaxjo.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arbetsutskott


Nämndernas utskott som lämnar förslag till nämnden.
Källa: vaxjo.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avgiftsfinansierad verksamhet


Verksamhet i kommunen som är finansierad med avgifter från dem som använder sig av den, till exempel hantering av vatten, avlopp och renhållning (jämför med skattefinansierad verksamhet). 
Källa: vaxjo.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bokslut


Sammanställning av kommunens ekonomiska resultat som görs årsvis.
Källa: vaxjo.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bordläggning


Skjuta upp ett beslut till ett senare sammanträde..
Källa: vaxjo.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

brukare


Den person som en verksamhet eller aktivitet är till för/den person som använder verksamheten. Kan också vara t ex förälder till barn i skola eller anhörig till äldre i äldreboende.
Källa: vaxjo.se (offline)


För att se alla definitioner för 54, logga in!