vellinge.se

Website:https://www.vellinge.se
Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (21)

1

0   0

hjã¤lplã¤nkar


Kontakta oss
Källa: vellinge.se

2

0   0

huvudnavigering


Utbildning & barnomsorg
Källa: vellinge.se

3

0   0

undernavigering


Chatta med politiker
Källa: vellinge.se

4

0   0

ordlista för sammanträden


Vid kommunfullmäktiges och nämndernas sammanträden används en del ord som kan vara svåra att förstå innebörden av. Här hittar du en kortfattad beskrivning av några av de ord som används under ett sammanträde.
Källa: vellinge.se

5

0   0

allmän handling


En allmän handling är en handling som kommit in till kommunen eller som kommunen själv tagit fram. En handling kan förutom ett vanligt brev till exempel vara e-post, fax, skrivelser, rapporter eller band- och ljudupptagningar.
Källa: vellinge.se

6

0   0

besvärsrätt


Ett beslut i kommunen kan överklagas till förvaltningsrätten. Besvärsrätt är lika med rätt att överklaga beslut i kommunen. Beslut kan upphävas om:
Källa: vellinge.se

7

0   0

bereda


När ett ärende bereds tas faktaunderlag fram och ärendet diskuteras bland tjänstemän och politiker så att de beslut som sedermera fattas i nämnd, styrelse eller i kommunfullmäktige blir så genomtänkta och tydligt belysta som möjligt.
Källa: vellinge.se

8

0   0

bordläggning


När fullmäktige eller en nämnd beslutar om bordläggning innebär det att ärendet skjuts upp till nästkommande sammanträde. Vid bordläggning får inga nya fakta tillföras ett ärende. Ärendet ska med andra ord enbart "vila".
Källa: vellinge.se

9

0   0

dagordning och föredragningslista


Dagordning eller föredragningslista är en lista över de ärenden som ska behandlas på mötet. Listan till kommunfullmäktige ska innehålla alla ärenden som ska behandlas. Tillsammans med dagordning finns handlingarna som innehåller det underlag som behövs för att kunna ta beslut.
Källa: vellinge.se

10

0   0

interpellation


En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordföranden i en nämnd eller fullmäktigeberedning och som är av angelägen eller större intresse för kommunen. Frågan ska avse ett ämne som hör till fullmäktiges, nämnds eller fullmäktigeberednings handläggning.
Källa: vellinge.se


För att se alla definitioner för 21, logga in!