verksamt.se

Website:https://www.verksamt.se/
Mottagna tummar upp41
Motagna tummar ner9
Karma:31 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (465)

1

7   0

företrädaransvar


Att företrädaren för ett aktiebolag (vd, styrelseledamot) i vissa fall kan krävas på betalning för aktiebolagets skulder.
Källa: verksamt.se

2

4   2

kapitalinkomst


Inkomst på tillgångar. Exempel på kapitalinkomster är ränteinkomster, utdelning på aktier samt realisationsvinst vid försäljning av aktier, fastigheter och bostadsrätter.
Källa: verksamt.se

3

3   0

leverantörsreskontra


Förteckning vid sidan om bokföringen där företaget bland annat samlar uppgifter om sina leverantörer, betalda och obetalda fakturor.
Källa: verksamt.se

4

2   0

lagerränta


Kostnader för lagerhållningen i procent av det genomsnittliga lagervärdet.
Källa: verksamt.se

5

1   0

affärsidé


Kortfattad beskrivning av vad företaget avser att tjäna pengar på och hur detta ska genomföras. Affärsidén kan också ses som hur ett företag tillfredsställer marknadens behov.
Källa: verksamt.se

6

1   0

affärsplan


Strategisk plan för hur affärsidén utvecklas på längre sikt som även innehåller olika typer av budgetar. Läs mer om affärsplan
Källa: verksamt.se

7

1   0

agentur


Rätten för ett företag att köpa eller sälja varor och tjänster för ett annat företags räkning. Det är vanligt att innehavet av en agentur är avgränsat till ett specifikt land.
Källa: verksamt.se

8

1   0

aktieägartillskott


Ökning av aktiebolagets kapital genom tillskott från aktieägare. Aktieägartillskott kan vara villkorade eller ovillkorade. Ett villkorat tillskott kan under vissa förutsättningar återbetalas me [..]
Källa: verksamt.se

9

1   0

balanserat resultat


Vinst eller förlust från tidigare räkenskapsår som förs över till balansräkningen. Se balansräkning
Källa: verksamt.se

10

1   0

befintligt skick


Avtalsvillkor som i vissa fall gör det möjligt för en säljare att friskriva sig från ansvar för faktiska fel i det som säljs.
Källa: verksamt.se


För att se alla definitioner för 465, logga in!