vero.fi

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp2
Motagna tummar ner0
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (23)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

engångslösenord


Katso-koden har ett engångslösenord. Tjänsten frågar efter engångslösenord och då anges det första oanvända lösenordet i listan. Skriv ut och aktivera engångslösenordslistorna i punkt Jag vill redigera uppgifterna och auktoriseringarna i anslutning till Katso-koden under Kodhantering i Katso.
Källa: vero.fi (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

firmateckningsrätt


Rätt att underteckna dokument i namn av ett företag, en förening e.d. samfund.
Källa: vero.fi (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

a–j


    K–L    M–R    S–Ö Användarnamn När man skapar en Katso-kod eller -underkod, skapar systemet ett användarnamn som ansluter sig till koden.
Källa: vero.fi (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

auktorisering


Auktorisering betyder att en organisation kan bevilja en person eller en annan organisation rätt att agera i organisationens namn i vissa ärenden. Behörigheter som har anslutits till auktoriseringen anger de ärenden som den auktoriserade kan sköta i organisationens namn. Auktoriseringen gäller vanligen tills vidare, men man kan också ange en giltig [..]
Källa: vero.fi (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

behörighet


Auktorisering har alltid en eller flera behörigheter (roller). Behörigheterna definieras alltid av tjänsteleverantören och behörigheterna är således leverantörsspecifika. Med hjälp av behörigheterna bestäms de egenskaper till vilka användaren får åtkomst i servicetjänsterna. Alla behörigheter kan inte beviljas underkoder.
Källa: vero.fi (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

behörighetsgrupp


Huvudanvändaren kan skapa behörighetsgrupper som är samlingar av existerande behörigheter. Behörighetsgrupperna gör det lättare att ansluta de vanligaste behörighetskombinationerna till auktoriseringen.
Källa: vero.fi (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

huvudanvändare


En person som har firmateckningsrätt kan vara organisationens huvudanvändare. Man lägger till denna persons Katso-kod behörighet som huvudanvändare samt ett 16 tecken långt (4x4 tecken) huvudanvändarens lösenord. Huvudanvändaren kan hantera organisationsuppgifter (t.ex. skapa underkoder samt bevilja och ta emot auktoriseringar) och han har alla rol [..]
Källa: vero.fi (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

huvudman


Auktoriserande organisation i fullmakten för elektronisk kommunikation.
Källa: vero.fi (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

huvudmannens representant


Person med firmateckningsrätt = person med rätt att representera huvudmannen
Källa: vero.fi (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

initialiserad katso-kod


Katso-koden kan ha initialiserats färdigt varefter man antingen informerar användaren om att koden kan tas i bruk eller uppgifterna om koden skickas till användaren (användarnamn, lösenord, engångslösenordslista). Användaren bör aktivera koden innan den kan användas. Koden aktiveras när användaren verifierar sin identitet. Om användaren fick uppgif [..]
Källa: vero.fi (offline)


För att se alla definitioner för 23, logga in!