vkk.fi

Website:https://www.verve.fi/
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (50)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

olycksfall


Enligt den allmänna definitionen en plötslig, yttre händelse som orsakar kroppsskada och som sker utan den försäkrades egen förskyllan.
Källa: vkk.fi (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anpassningsträning


Handledning eller träning för rehabiliteringsklienten och hans eller hennes anhöriga för att anpassa sig till livssituationen efter en skada.
Källa: vkk.fi (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arbetsolycksfall


I lagen om olycksfallsförsäkring avsett olycksfall, som med förorsakande av skada eller sjukdom drabbat arbetstagare i arbetet eller under förhållanden som beror på arbetet. Som ett allmänt begrepp täcker arbetsolycksfall ofta även yrkessjukdomar och skador som ersätts enligt förordningen om skador, som bör ersättas såsom olycksfall i arbete. [..]
Källa: vkk.fi (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arbetspension


Pension som intjänas på basis av arbete och som regleras av flera olika pensionslagar, t.ex. lagen om pension för arbetstagare och lagen om pension för företagare.
Källa: vkk.fi (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arbetspensionsbolag


Försäkringsbolag som bedriver arbetspensionsförsäkringsverksamhet.
Källa: vkk.fi (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arbetspensionsförsäkrarna tela


Arbetspensionsförsäkrarna TELA är ett samarbetsorgan för arbetspensionsförsäkrarna, som består av arbetspensionsförsäkrare som sköter det lagstadgade arbetspensionsskyddet inom den privata och offentliga sektorn. TELA övervakar sina medlemmars intresse och verkar tillsammans med sina medlemmar för att trygga och utveckla arbetspensionerna. [..]
Källa: vkk.fi (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arbetspensionsförsäkring


En lagstadgad försäkring, med vilken man täcker arbetspensionsskyddet för dem som står i arbets- eller tjänsteförhållande samt för företagare.
Källa: vkk.fi (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arbetsplatsrehabilitering


Med arbetsplatsrehabilitering avses rehabiliteringsåtgärder på arbetsplatsen med syfte att främja rehabiliteringsklientens möjligheter att klara sig i sitt tidigare arbete eller att hjälpa honom eller henne att övergå till nya arbetsuppgifter.
Källa: vkk.fi (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arbetsprövning


Genom arbetsprövning utreds rehabiliteringsklientens arbetsförmåga eller lämplighet för en viss arbetsuppgift eller ett visst yrke. Arbetsprövning kan ordnas av en rehabiliteringsanstalt, på klientens egen arbetsplats eller på en annan arbetsplats. Arbetsprövningen räcker i allmänhet högst 3 månader.
Källa: vkk.fi (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arbetsträning


Arbetsträning innebär handledd praktisk arbetsträning i ett för rehabiliteringsklienten lämpligt arbete. Syftet med arbetsträningen är att förbättra klientens yrkesmässiga färdigheter och sysselsättningsmöjligheter. Vid behov kan även tilläggsutbildning och fortbildning inkluderas i arbetsträningen.
Källa: vkk.fi (offline)


För att se alla definitioner för 50, logga in!