vkproffsen.se

Mottagna tummar upp7
Motagna tummar ner10
Karma:-4 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (110)

1

4 Thumbs up   9 Thumbs down

gradminuter


Även kallad integral. Till exempel Thermia och NIBE styrs med hjälp av gradminuter. Det sker en beräkning (varje minut) mellan verklig temp (Är-värdet) på framledningen till radiatorsystemet. Den temp som datorn räknar fram behövs som medeltemp (Börvärdet). Börvärdet tas fram med hänsyn till utetemp, vald värmekurva, parallellförskjutning och ev. k [..]
Källa: vkproffsen.se (offline)

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

kv-värde


Kv-värdet är genomströmningsmängden vid en viss strypning (tryckfall) på en ventil, i tabeller vid en viss lyfthöjd på pumpen.
Källa: vkproffsen.se (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

azeotropiska köldmedia


Ett azeotropiskt köldmedia kondenserar under konstant tryck och temperatur. Azeotropiska är en blandning av flera köldmedia som alla har samma brytpunkt. Det uppför sig på samma sett som ett köldmedia som bara består av ett köldmedia.
Källa: vkproffsen.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ackumulatortank


En välisolerad tank som används för lagring av uppvärmt vatten. En eller flera värmekällor kan kopplas till samma tank. Kan användas för att minska antalet starter av värmepumpen. I vissa ackumulatortankar finns inbyggda tappvarmvattenberedare, de kan vara genomströmningsslingor eller mantelberedare.
Källa: vkproffsen.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktiv effekt


Den effekt som kan bli nyttig och användbar. Avser el.
Källa: vkproffsen.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktivt djup


Djup i bergborra under grundvattennivån. Den del som ger värme till en bergvärmepump. Att tänka på när det gäller en borra är att vanlig mark leder värme sämre än berg, varför den del av borran som inte är i berg inte kan räknas med helt. Man brukar räkna effekten/meter borrdjup innan man kommit ned till berggrund, men sedan man nått grundvatten ti [..]
Källa: vkproffsen.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktiv kyla


Vid stort kylbehov då passiv kyla inte är tillräckligt kopplas aktiv kyla in.
Källa: vkproffsen.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akvifer


Grundvattenbärare
Källa: vkproffsen.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arbetspressostat


Vissa värmepumpar är utrustade med arbetspressosat det återställs med automatik, uppgiften är att stoppa driften innan högtrycks presssostaten löser ut.
Källa: vkproffsen.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avfrostning


Det bildas is i kondensorn. Isbildningen startar vid fem grader. Isen måste frostas av, vilket kan ske genom elslingor i förångaren eller genom hetgasavfrostning. Hetgas avfrostning används vanligen vid korta avfrostningstider och små ismängder.
Källa: vkproffsen.se (offline)


För att se alla definitioner för 110, logga in!