wedaskog.se

Website:https://www.wedaskog.se
Mottagna tummar upp8
Motagna tummar ner3
Karma:4 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (113)

1

3   1

rotnetto


Virkets leveransvärde minskat med drivningskostnader (avverkning o skotning).
Källa: wedaskog.se

2

2   0

grobarhet


Förmåga hos frö att gro under vissa definierade yttre förhållanden.
Källa: wedaskog.se

3

2   0

humiditet


Ett uttryck för den del av nederbörden som inte avdunstar utan tillförs yt- eller grundvattnet.
Källa: wedaskog.se

4

1   0

svedjning


Avbränning av vegetationen för odling eller bete.
Källa: wedaskog.se

5

0   0

aptering


Sönderdelning av en trädstam i olika sortiment, beroende på stammens kvalité, avsättning och pris.
Källa: wedaskog.se

6

0   0

aritmetiskt medeltal


Ovägt medeltal, beräknas genom att summera exempelvis alla mätningar eller observationer på en viss storhet och dividera summan med antalet mätningar eller observationer
Källa: wedaskog.se

7

0   0

arrondering


Uttryck för fältens eller skogsskiftenas storlek, form, inbördes belägenhet, avstånd till gården o.d.
Källa: wedaskog.se

8

0   0

barrotsplantor


Plantor som saknar någon form av substratklump kring rötterna.
Källa: wedaskog.se

9

0   0

bestånd


Ett större antal träd eller plantor som växer tillsammans och karaktäriseras av viss enhetlighet beträffande ålder, trädslagsblandning m.m.
Källa: wedaskog.se

10

0   0

beståndsanläggning


Anläggning av nytt skogsbestånd efter slutavverkning.
Källa: wedaskog.se


För att se alla definitioner för 113, logga in!