wps.pearsoned.co.uk

Website:http://wps.pearsoned.co.uk
Mottagna tummar upp36
Motagna tummar ner17
Karma:18 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (704)

1

4   0

härledd efterfrågan


på industriella marknader är efterfrågan på produkter härledda från efterfrågan i nästa (och nästnästa) led, t ex påverkas efterfrågan på skosulor av efterfrågan på skor, efterfrågan p [..]
Källa: wps.pearsoned.co.uk

2

3   0

konkurrensfördel


den fördel som ett erbjudande, ett företag/annan organisation, ett varumärke, en arbetsgivare, en plats etc. har över sina konkurrenter. Ger köparen etc. incitament och argument för att välja e [..]
Källa: wps.pearsoned.co.uk

3

2   0

erbjudande


kombination av vara, tjänst och upplevelse som utformas för att tillfredsställa ett behov i marknaden.
Källa: wps.pearsoned.co.uk

4

1   0

användare


den som använder produkten, på en industriell marknad är det viktigt att göra en distinktion mellan den som fattar beslut om köp och den som använder produkten. Båda är föremål för marknads [..]
Källa: wps.pearsoned.co.uk

5

1   0

kostnadsbaserad prissättning


prissättning som baseras på en kostnadskalkyl, med påslag för risktagande etc. men utan vinstpåslag.
Källa: wps.pearsoned.co.uk

6

1   0

positionering


verka för att en produkt eller ett varumärke (en kommun, en skola, en myndighet...) når en klar, distinkt och attraktiv position relativt konkurrerande produkter, varumärken etc. i konsumenters me [..]
Källa: wps.pearsoned.co.uk

7

1   0

värdekedja


den serie aktiviteter som skapar värde i framställning, distribution och försäljning av en produkt, dvs. design, materialanskaffning, produktion, marknadsföring, kundvård, uppföljning efter kö [..]
Källa: wps.pearsoned.co.uk

8

0   0

adoptionsprocess


en konsuments mentala process, från att ha hört talas om en innovation till att önska och köpa den.
Källa: wps.pearsoned.co.uk

9

0   0

affärsportfölj


portföljen med verksamheter, varumärken och produkter ett företag (eller annan organisation) har.
Källa: wps.pearsoned.co.uk

10

0   0

alternativutvärdering


det steg i köp(besluts)processen där köparen utvärderar erbjudanden från olika säljare/varumärken.
Källa: wps.pearsoned.co.uk


För att se alla definitioner för 704, logga in!