www-1.danicapension.se

Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner1
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (122)

1

0   0

absolut avkastning


Att i en förvaltning eftersträva en positiv avkastning oavsett marknadens utveckling. Motsatsen till detta är "relativ avkastning", vars mål är att överträffa ett specifikt marknadsindex (jämförelseindex).
Källa: www-1.danicapension.se

2

0   0

affärsdatum


Den dag köp, byte eller försäljning av andelar görs.
Källa: www-1.danicapension.se

3

0   0

aktieindex


Index som visar den genomsnittliga kursutvecklingen på utvalda aktier över en viss period. Kursnivån anges varje dag i relation till kursnivån en viss basdag.
Källa: www-1.danicapension.se

4

0   0

aktieond


En fond där minst 75 % av fondförmögenheten består av aktier och andra aktierelaterade instrument.
Källa: www-1.danicapension.se

5

0   0

alfa


En fonds alfa visar om den under en viss tidsperiod fått någon avkastning utöver avkastningen från den marknad (fondens jämförelseindex) som fonden placerar på, med en justering för fondens marknadsrisk, beta. Om en fond haft en låg marknadsrisk, till exempel beta = 0,8, och marknaden stiger med 10 %, förväntas fonden under samma period [..]
Källa: www-1.danicapension.se

6

0   0

allokering


Fördelning av fondens kapital mellan de olika tillgångsslagen aktier och obligationer. Ordet används ibland även när det gäller fördelningen mellan länder och branscher i rena aktiefonder.
Källa: www-1.danicapension.se

7

0   0

andelsvärde


Förmögenhet delat med utelöpande antal andelar.
Källa: www-1.danicapension.se

8

0   0

avkastning


Inkomst som är resultatet av en investering. För aktier kan avkastning innefatta utdelning och kursuppgång.
Källa: www-1.danicapension.se

9

0   0

avkastningskurva


Grafisk återgivning av den effektiva årsräntan för räntebärande värdepapper med olika löptider det vill säga från statsskuldväxlar till obligationer. Kurvan sammanfattar bilden av ränteläget på marknaden vid ett visst tillfälle.
Källa: www-1.danicapension.se

10

0   0

benchmark


Jämförelseindex. En fondjämförelse med till exempel ett index eller en annan fond med jämförbara förutsättningar. Genom att jämföra fondens utveckling med ett visst index kan investeraren få en uppfattning om hur fonden har utvecklats i jämförelse med genomsnittet. Det finns många olika typer av jämförelseindex, till exempel SIXPRX, [..]
Källa: www-1.danicapension.se


För att se alla definitioner för 122, logga in!