wwwutv.hh.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (70)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

alumni


Person som tidigare har studerat på högskola eller universitet.
Källa: wwwutv.hh.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

antagning


Antagning är den process där universitetet eller högskolan avgör vilka som får börja på en kurs eller ett utbildningsprogram. Universitetet eller högskolan undersöker om de sökande har behörighet för kursen. Om det finns flera behöriga sökande till en kurs eller ett program än vad det finns platser måste de sökandes meriter värderas och ett urval g [..]
Källa: wwwutv.hh.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avhandling


Avhandlingen är den viktigaste delen av en forskarutbildning. I en avhandling beskriver den forskarstuderande sitt forskningsområde och sina forskningsresultat. En avhandling kan vara en sammanställning av ett antal artiklar som den forskarstuderande fått publicerade under sin utbildning. Avhandlingen presenteras och försvaras vid en disputation. [..]
Källa: wwwutv.hh.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

basår


Behörighetsgivande förutbildning för bland annat tekniska och naturvetenskapliga högskoleutbildningar.
Källa: wwwutv.hh.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

behörighet


För att studera vid universitet eller högskola måste man ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas också behörighetskrav. De är indelade i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Den grundläggande behörigheten krävs för all högre utbildning. Utöver den grundläggande behörigheten kräver de flesta utbildningar ytterligare förkunskaper [..]
Källa: wwwutv.hh.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

betyg


Den vanligaste betygsskalan för högre studier är underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). På de tekniska utbildningarna ges ofta betygen underkänd (U), 3, 4 och 5.
Källa: wwwutv.hh.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biblioteket


Erbjuder det mesta av den litteratur du som student kan tänkas behöva. Här finns och hjälpsam personal och en trivsam miljö med chans till studiero. På tredje våningen finns en läsesal och flera grupprum till förfogande.
Källa: wwwutv.hh.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bingohallen


Hittar du mittemot Ica Maxis parkering vid Högskolan. Låt dig inte luras av namnet, detta är för Halmstadsstudenten en laddad plats. På andra våningen finns en bingohall som används av Högskolan som tentasal.
Källa: wwwutv.hh.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bolmens


Ett av studentområdena där studenterna bor i moderna små lägenheter. Bolmens ligger mellan Högskolan och centrum.
Källa: wwwutv.hh.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bostadsbidrag


Har du inte tjänat på tok för mycket kan det löna sig att höra med försäkringskassan om du har rätt till bostadsbidrag. Tfn 0771-524 524 eller www.forsakringskassan.se
Källa: wwwutv.hh.se (offline)


För att se alla definitioner för 70, logga in!