ystad.se

Website:https://www.ystad.se
Mottagna tummar upp7
Motagna tummar ner2
Karma:4 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (46)

1

3   0

öppen omröstning


Att rösta med handuppräckning eller namnupprop.
Källa: ystad.se

2

1   1

jäv


Tvivel om opartiskhet i viss fråga. Den som förklaras som jävig i visst ärende skall lämna sammanträdet då frågan behandlas och avgörs.
Källa: ystad.se

3

1   0

kontrapropositionsvotering


Förberedande votering som görs för att få fram motförslag till huvudförslaget i huvudvoteringen. Två av förslagen sätts mot varandra åt gången tills det enda förslag föreligger, som ställes mot huvudförslaget.
Källa: ystad.se

4

1   0

majoritet


Flertal vid t.ex. omröstning. Majoriteten kan vara enkel eller (relativ), d.v.s. omfatta förslag som har fler röster än övriga förslag, eller absolut, då det krävs flertalet av det sammanlagda antalet angivna röster eller kvalificerad, då det krävs 2/3 eller 3/4 eller 4/5 av de givna rösterna.
Källa: ystad.se

5

1   0

utslagsröst


Tillkommer ordförande vid lika röstetal, varigenom det förslag denne stöder vinner. Ordförande kan sålunda i vissa lägen ha två röster. Metoden används ej vid personval då i stället lotten får avgöra.
Källa: ystad.se

6

0   0

acklamation


Röstning med ja-rop. Bifallsrop. (Vald med acklamation betyder att någon valts enhälligt och utan rösträkning.)
Källa: ystad.se

7

0   0

adjungera


Låta utomstående personer t.ex. experter vara med vid sammanträde. De har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt. Adjungering kan gälla ett visst sammanträde, del av sådant eller viss tid. Beslut om adjungering fattas av de som sammanträder.
Källa: ystad.se

8

0   0

ajournera


Uppskjuta ett möte till en senare tidpunkt. Ajournering kan bestämmas till tio minuter, en timme, en dag, en vecka etc. När det återupptas är det samma möte som fortsätter, även om det inte är samma personer som är närvarande vid bägge till tillfällena.
Källa: ystad.se

9

0   0

avslagsyrkande


Man vill ej att förslaget skall godkännas.
Källa: ystad.se

10

0   0

b... bordlägga


Man uppskjuter frågan till ett senare tillfälle.
Källa: ystad.se


För att se alla definitioner för 46, logga in!