Betyder urval
Vad betyder urval? Här finner du 21 definitioner av urval. Du kan även lägga till betydelsen av urval själv

1

10   2

urval


Görs oftast slumpmässigt med hjälp av statistiska metoder för att få fram en representativ befolkning/population, vars intervjusvar sedan ligger till grund för en rättvisande belysning av olika frågeställningar.
Källa: bosonsbyra.se

2

5   2

urval


Om det är fler som har anmält sig till en utbildning än det finns platser, görs ett urval bland de som söker. För att delta i urvalet måste du vara behörig, det vill säga ha de rätta förku [..]
Källa: antagning.se

3

0   2

urval


stickprov, sampel, sample, de enheter i en population som valts ut för en undersökning. I medicinska sammanhang är ett urval de patienter (ibland friska personer) som, från en större population, valts ut för en studie. Idealt ska urvalet vara slumpmässigt, dvs varje person i populationen (t ex alla i ett geografiskt område som har en viss s [..]
Källa: sbu.se

4

0   2

urval


1. valarnas anfader; 2. välja klocka
Källa: softwolves.pp.se

5

0   2

urval


Stickprov (eng. sample). Eftersom det i allmänhet är omöjligt att göra en totalundersökning behövs ett urval av av undersökningspersoner som en studie genomförs på. Idealt ska urvalet vara representativt för hela populationen.
Källa: socialstyrelsen.se

6

0   2

urval


När antalet sökande till en utbildning är större än antalet tillgängliga platser måste ett urval göras. På de flesta utbildningsprogram tillämpas betygsurval och provurval. Till många kurser är antalet utbildningsplatser begränsat. Olika urvalskriterier tillämpas beroende på vad det är för typ av kurs.  
Källa: kau.se

7

0   2

urval


När antalet sökande till en utbildning är större än antalet tillgängliga platser måste ett urval göras. På de flesta utbildningsprogram tillämpas betygsurval och provurval. Till många kurser är antalet utbildningsplatser begränsat. Olika urvalskriterier tillämpas beroende på vad det är för typ av kurs.
Källa: gih.se

8

0   2

urval


När antalet sökande till en utbildning är större än antalet tillgängliga platser måste ett urval göras. På de flesta utbildningsprogram tillämpas betygsurval och provurval. Till många kurse [..]
Källa: ltu.se

9

0   2

urval


När det är fler sökande till en utbildning än det finns platser görs ett urval. Urvalet grundar sig främst på betyg och resultat från högskoleprovet.
Källa: epitest.his.se

10

0   2

urval


Urval kan avse: Urvalsfel – ett begrepp inom statistiken Urval (språktypologi) – de språkval som inkluderas i en typologisk undersökning Naturligt urval – en nödvändig delprocess i evoluti [..]
Källa: sv.wikipedia.org

11

0   2

urval


I statistik, del av en population. Två andra ord är stickprov och sampel. För ett exempel, se slumpmässigt urval. Åter
Källa: ollevejde.se

12

0   2

urval


Ska du fråga alla kunder eller räcker det om du frågar varannan kund?
Källa: paloma.se

13

0   2

urval


När det är fler sökande till en utbildning än det finns platser måste ett urval göras. Urvalet grundar sig främst på betyg eller resultat från högskoleprovet.
Källa: miun.se

14

0   2

urval


När det är fler sökande till en utbildning än det finns platser måste ett urval göras. Urvalet grundar sig främst på betyg eller resultat från högskoleprovet.
Källa: skh.nu

15

0   2

urval


Urval använder du när du vill visa utvalda poster i en lista. I urvalet kan du t ex sortera ut poster efter bokstav eller siffror. Du kan t ex få en lista med alla personer på bokstaven A eller få fram alla objekt som är till salu eller har ett visst bestämt pris.
Källa: hjalpenss.maklare.vitec.net

16

0   2

urval


selektion
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

17

0   2

urval


sortiment
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

18

0   2

urval


Sample, Sample, Sampling, Sampling
Källa: math.aalto.fi

19

0   3

urval


grupp objekt som valts ut ur en större samling
Källa: sv.wiktionary.org

20

0   3

urval


selection
Källa: uhr.se

21

0   3

urval


När det är fler behöriga sökande än det finns platser till en utbildning, fördelas platserna genom urval.
Källa: hkr.se

Lägg till betydelsen av urval
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< krossfífill korsört >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse