Betyder våglängd
Vad betyder våglängd? Här finner du 11 definitioner av våglängd. Du kan även lägga till betydelsen av våglängd själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

våglängd


avståndet mellan två toppar av en våg, betecknat ''λ''; kvoten mellan en vågs hastighet och dess frekvens | :''Rött ljus har längre '''våglängd''' än blått ljus.''
Källa: sv.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

våglängd


En karakteristisk egenskap hos elektromagnetisk strålning. Våglängden hos synligt ljus anges i nanometer (miljarddels meter) och avgör vilken färg vi uppfattar att ljuset har, från 400 nm (violett) till 750 nm (rött). Elektromagnetisk strålning närmast utanför det synliga ljuset kallas ultraviolett (UV) respektive infraröd (IR).
Källa: tidningenfoto.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

våglängd


(ljudets våglängd). Ljudets hastighet är 344 m/s. Genom att vi vet hastigheten och frekvensen hos ett ljud kan vi beräkna våglängden, som är lika med avståndet från en vågtopp till en annan. Ljudets våglängd beräknas genom att dividera ljudets hastighet med frekvensen.Vi kan då konstatera att frekvensen 20 Hz motsvarar våglängden 17 m medan den vid [..]
Källa: radiohistoria.jvnf.org (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

våglängd


(radiofrekvensens våglängd) - talade man förr i tiden ofta om när det gällde att hitta rätt radiostation. Vid all radiokomunikation är dock våglängden fortfarande intressant när det gäller konstruktion och dimensionering av antenner. Det handlar då oftast om halvvågsantenner eller kvartvågsantenner, d.v.s. antenner vars aktiva element är beräknade [..]
Källa: radiohistoria.jvnf.org (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

våglängd


Våglängden är avståndet mellan repeterande delar av ett vågmönster. Den betecknas ofta med den grekiska bokstaven lambda (λ). I en sinusvåg är våglängden avståndet mellan två motsvarande punkter i vå [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

våglängd


Avståndet mellan två toppar i en radiosignal.
Källa: jaktradio.nu

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

våglängd


En vågformad signal som utbreder sig i medierna luft och fiberoptiskt glas beskrivs ofta med egenskapen våglängd, som säger hur fysiskt lång en period är och har ett omvänt förhållande till signalens [..]
Källa: skanova.se

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

våglängd


Kortaste avstånd i vågs utbredningsriktning mellan två materiella punkter vilkas förskjutningar är lika för alla tidpunkter
Källa: nyteknik.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

våglängd


 Ljudvågens utbredningsstorlek. Är frekvens-beroende. 100Hz motsvarar en våglängd på 3,4 m vid rumstemperatur. Vid 10 000 Hz = 3,4 cm. Våglängden erhålls genom att dividera ljudhastigheten med frekven [..]
Källa: sverigesradio.se

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

våglängd


Avståndet mellan två repeterande delar (t.ex. vågtoppar) i en vågrörelse, mätt i vågens utbredningsriktning .
Källa: faktasamlingcbrn.foi.se (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

våglängd


Ljudvågens utbredningsstorlek
Källa: horselboken.se (offline)

<< Hertz avstånd >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse