Betyder yttrande
Vad betyder yttrande? Här finner du 30 definitioner av yttrande. Du kan även lägga till betydelsen av yttrande själv

1

1   0

yttrande


Ett yttrande är oftast en skrift eller skrivelse som skickas eller lämnas in till domstolen. Ett yttrande kan i sällsynta fall avges på telefon och nedtecknas i en tjänsteanteckning.
Källa: domstol.se

2

1   0

yttrande


Ett yttrande är oftast en skrift eller skrivelse som skickas eller lämnas in till domstolen. Ett yttrande kan i sällsynta fall avges på telefon och nedtecknas i en tjänsteanteckning.
Källa: rattshjalp.se

3

1   0

yttrande


testimony yttre effektivitet
Källa: tools.effso.se

4

0   0

yttrande


| något som framförs i ord | : | : | :
Källa: sv.wiktionary.org

5

0   0

yttrande


Synpunkter på ett förslag från ett utskott till ett annat. Synpunkter på ett förslag till riksdagsbeslut som ett utskott på begäran lämnar till ett annat. Yttrandet tas med som bilaga i utskottets bet [..]
Källa: riksdagen.se

6

0   0

yttrande


Ett yttrande är en typ av icke-bindande unionsakt som kan antas av Europeiska unionens institutioner. Ett yttrande gör det möjligt för institutionerna att uttala sig om en aktuell situation eller ett [..]
Källa: sv.wikipedia.org

7

0   0

yttrande


Ett yttrande är en typ av icke-bindande unionsakt som kan antas av Europeiska unionens institutioner. Ett yttrande gör det möjligt för institutionerna att uttala sig om en aktuell situation eller ett [..]
Källa: sv.wikipedia.org

8

0   0

yttrande


Ett ställningstagande inför fattande av beslut från annan berörd instans än den som fattar beslutet.
Källa: itskolan.lo.se

9

0   0

yttrande


Yttranden förekommer i främst två situationer: Ett eller flera av riksdagens utskott får möjlighet att skriftligt yttra sig i ärenden som ett annat utskott ansvarar för. Regeringen eller riksdagsutskotten ber Lagrådet att yttra sig om ett lagförslag. Sök bland riksdagsutskottens yttranden Sök bland Lagrådets yttranden
Källa: lagrummet.se

10

0   0

yttrande


Skrivelse eller dokument från en nämnd eller förvaltning, med synpunkter i ett visst ärende.
Källa: sll.se

11

0   0

yttrande


Skrivelse med synpunkter i ett ärende.
Källa: laholm.se

12

0   0

yttrande


Skrivelse med synpunkter i ett visst ärende.
Källa: eslov.se

13

0   0

yttrande


I sammanträdesteknisk mening är ett yttrande ett ställningstagande inför fattande av beslut från annan berörd instans än den som fattar beslutet.De flesta viktiga ärenden i en kommun är föremål för be [..]
Källa: pitea.se

14

0   0

yttrande


Ett yttrande är oftast en skrift eller skrivelse som skickas eller lämnas in till domstolen. Ett yttrande kan i sällsynta fall avges på telefon och nedtecknas i en tjänsteanteckning.  
Källa: hogstaforvaltningsdomstolen.se

15

0   0

yttrande


Skrivelse med synpunkter i ett visst ärende.
Källa: ange.se

16

0   0

yttrande


Ett yttrande är oftast en skrift eller skrivelse som skickas eller lämnas in till domstolen. Ett yttrande kan i sällsynta fall avges på telefon och nedtecknas i en tjänsteanteckning.  
Källa: malmotingsratt.domstol.se

17

0   0

yttrande


Ett yttrande är oftast en skrift eller skrivelse som skickas eller lämnas in till domstolen. Ett yttrande kan i sällsynta fall avges på telefon och nedtecknas i en tjänsteanteckning.  
Källa: forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se

18

0   0

yttrande


Ett yttrande är oftast en skrift eller skrivelse som skickas eller lämnas in till domstolen.
Källa: hatemsjunghamn.se

19

0   0

yttrande


Ett yttrande är oftast en skrift eller skrivelse som skickas och lämnas in till domstolen.
Källa: stodcentrumnordvast.se

20

0   0

yttrande


I och med plan- och bygglagens inträde 1987 framhölls att den statliga kontrollen skulle ändras, från att ha skett genom en efterhandsgranskning till att idag i största möjliga utsträckning ske genom medverkan genom information och samråd under pågående planering. Under samrådstiden lämnar därför Länsstyrelsen ett samrådsyttrande
Källa: norrkoping.se

21

0   0

yttrande


Ett yttrande är ett uttryckande av en åsikt.
Källa: dokumera.se

22

0   0

yttrande


Skrivelse med synpunkter i ett visst ärende.
Källa: flen.se

23

0   0

yttrande


mening
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

24

0   0

yttrande


utlåtande
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

25

0   0

yttrande


utsaga
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

26

0   0

yttrande


uttalande
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

27

0   0

yttrande


Styrelsens utlåtande över exempelvis en motion.
Källa: motesmetoder.se

28

0   0

yttrande


Socialnämnden kan vara skyldig att yttra sig (uttala sig i frågan) till domstol eller annan myndighet.
Källa: socfamratt.se

29

0   0

yttrande


Skrivelse med synpunkter i ett visst ärende.
Källa: krokom.se

30

0   0

yttrande


Ett yttrande är oftast en skrift eller skrivelse som skickas eller lämnas in till domstolen. Ett yttrande kan i sällsynta fall avges på telefon och nedtecknas i en tjänsteanteckning.
Källa: alltomjuridik.se

Lägg till betydelsen av yttrande
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< inneha utlåtande >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse