Betyder yttrandefrihet
Vad betyder yttrandefrihet? Här finner du 9 definitioner av yttrandefrihet. Du kan även lägga till betydelsen av yttrandefrihet själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

yttrandefrihet


lagstadgad rättighet att fritt få framföra åsikter i tal och skrift | :'''''Yttrandefriheten''' i Kina är starkt begränsad'' | :
Källa: sv.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

yttrandefrihet


Yttrandefrihet omfattar en frihet att yttra och föra fram åsikter utan censur, begränsning eller någon typ av bestraffning. FN:s deklaration formulerar friheten på följande sätt: "Var och en har [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

yttrandefrihet


Yttrandefrihet omfattar en frihet att yttra och föra fram åsikter utan censur, begränsning eller någon typ av bestraffning. FN:s deklaration formulerar friheten på följande sätt: "Var och en har [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

yttrandefrihet


ytringsfrihet är rätten att formulera sina åsikter och idéer utan rädsla för regeringsförnekning eller censur eller samhällelig sanktion. uttrycket yttrandefrihet används ibland synonymt, men innehåller någon handling att söka, ta emot och ge information eller idéer, oberoende av vilket medium som används. den fria kommunikationen av idéer och åsikter är en av de mest värdefulla mänskliga rättigheterna. varje medborgare kan därför tala, skriva och skriva med frihet, men ska ansvara för sådana missbruk av denna frihet som ska definieras enligt lag.
Natasa O. - 8 oktober 2017

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

yttrandefrihet


Rätten att yttra sig och föra fram åsikter utan att bli censurerad, begränsad eller få någon typ av bestraffning.   Yttrandefrihet anses vara en av förutsättningarna för att ett statsskick ska klassas som demokratiskt. Alla rättsstater, även de demokratiska, har begränsningar för yttrandefriheten av olika slag. Yttrandefriheten regleras ofta i länd [..]
Källa: sakerhetspolitik.se

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

yttrandefrihet


när ledande tidningar och TV-kanaler får framföra åsikter och nyheter efter eget behag, oavsett om innehållet är relevant eller korrekt. I yttrandefriheten ingår att fritt få säga vad man vill om inva [..]
Källa: petterssonsblogg.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

yttrandefrihet


Frihet för varje svensk medborgare att i olika medier offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och att lämna uppgifter i vilket ämne som helst. I fråga om yttrandefrihet enligt YGL är utlännin [..]
Källa: helpforsakring.se

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

yttrandefrihet


Frihet för varje svensk medborgare att i olika medier offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och att lämna uppgifter i vilket ämne som helst.
Källa: alltomjuridik.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

yttrandefrihet


när ledande tidningar och TV-kanaler får framföra åsikter och nyheter efter eget behag, oavsett om innehållet är relevant eller korrekt. I yttrandefriheten ingår att fritt få säga vad man vill om inva [..]
Källa: aktualia.wordpress.com

<< annullering arbetskamrat >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse