Betyder Ålderism
Vad betyder Ålderism? Här finner du 2 definitioner av Ålderism. Du kan även lägga till betydelsen av Ålderism själv

1

1   0

Ålderism


Stereotypa föreställningar eller diskriminering som utgår från en individs ålder.
Källa: do.se

2

2   1

Ålderism


Ålderism innebär negativa attityder,fördomar och/eller diskriminering mot personer baserat på ålder.
Källa: rattighetscenter.se

Lägg till betydelsen av Ålderism
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Tillgänglighet Ackumulerad tillgodoränta >>