Betyder ånggenomgångsmotstånd
Vad betyder ånggenomgångsmotstånd? Här finner du 2 definitioner av ånggenomgångsmotstånd. Du kan även lägga till betydelsen av ånggenomgångsmotstånd själv

1

2   3

ånggenomgångsmotstånd


Ett skikts förmåga att hindra vattenånga att transporteras i gasfas genom skiktet. Ånggenomgångsmotståndet uttrycks i [s/m].
Källa: gvk.se

2

0   3

ånggenomgångsmotstånd


Tätskiktssystem ska vid nyproduktion och/ eller tillbyggnad av golv och väggar i bostäder ha ånggenomgångsmotstånd som är större än eller lika med 1 miljon s/m enligt ”Allmänt råd” i Boverkets Byggregler 6:5331, ”Vattentäta skikt”. Gränsvärdet enligt BBR ska uppnås av det vattentäta skiktet om det inte vid fuktsäkerhetsproj [..]
Källa: titania.se

Lägg till betydelsen av ånggenomgångsmotstånd
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< ytskikt Anslutningar >>