Betyder ARPANET
Vad betyder ARPANET? Här finner du 6 definitioner av ARPANET. Du kan även lägga till betydelsen av ARPANET själv

1

0   0

ARPANET


ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) var världens första fungerande paketväxlande nätverk och en föregångare till dagens globala internet. Det utvecklades av det amerikanska förs [..]
Källa: sv.wikipedia.org

2

0   0

ARPANET


ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) var världens första fungerande paketväxlande nätverk och en föregångare till dagens globala internet. Det utvecklades av det amerikanska förs [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3

0   0

ARPANET


Advanced Research Projects Agency Network, ett datanät med ca 60 000 datorer som användes av universitet och forskningsorganisationer. Det startade som DARPANet år 1969 när Defense Advanced Resear [..]
Källa: itord.pagina.se

4

0   0

ARPANET


Ett nätverk av datorer som startades i USA år 1969 och som utgör basen för det vi nu känner som Internet. ARPA är en förkortning av Advanced Research Projects Agency. se internet
Källa: gastrolab.net

5

0   0

ARPANET


(Advanced Research Projects Agency Network) - föregångaren till dagens Internet. Var världens första fungerande nätverk och togs fram av amerikanska försvarets utvecklingsavdelning DARPA under kalla kriget. ARPANET invigdes 1968. 1971 skickades det första dokumenterade e-postmeddelandet via ARPANET. Två år senare bestod 75% av all trafik [..]
Källa: compartment.se

6

0   0

ARPANET


Nätverk som utvecklades av Advanced Research Projects Agency (ARPA) i USA under 70-talet och avvecklades 1990 (ersattes av Internet).
Källa: 109.169.77.151

Lägg till betydelsen av ARPANET
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Vanja Henry James >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse