Betyder Affärsidé
Vad betyder Affärsidé? Här finner du 14 definitioner av Affärsidé. Du kan även lägga till betydelsen av Affärsidé själv

1

2   0

Affärsidé


Affärsidé – En affärsidé är själva grunden för en näringsverksamhet. Affärsidén skall beskriva näringsverksamhetens huvudsyfte samt hur verksamheten skall bedrivas för att gå med vinst.
Källa: internetjuridik.com

2

1   0

Affärsidé


Kortfattad beskrivning av vad företaget avser att tjäna pengar på och hur detta ska genomföras. Affärsidén kan också ses som hur ett företag tillfredsställer marknadens behov.
Källa: verksamt.se

3

1   0

Affärsidé


Berättar om vad företaget/ butiken ska erbjuda till vem, och på vilket sätt, för att vara lönsam.
Källa: butiksbanken.se

4

1   0

Affärsidé


En affärsidé är en grund för att ett företag ska generera vinst. Affärsidéer behöver inte alltid vara unika, det går till exempel att hyra en redan färdig affärsidé och etablera den i anna [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

1   0

Affärsidé


  Inriktningen och utformningen av verksamheten. Affärsidén beskriver enligt vedertagna skolor:
Källa: planguide.se

6

1   0

Affärsidé


Föreställningarna som anger huvudinriktning och utformning av ett företags affärsdrivande verksamhet.
Källa: svaronline.se

7

1   0

Affärsidé


är i sin vanligaste form det samlade svaret på de fyra frågorna: • Vad ska jag sälja? • Till vem ska jag sälja? • Vilka resurser kan jag ställa upp med? • Hur ser konkurrensen ut?
Källa: foretagande.se

8

1   0

Affärsidé


En affärsidé/verksamhetsidé beskriver syftet med verksamheten, dess uppdrag. Den anger grundsanningar om verksamhetens 1) målgrupper - vilka behov som ska fyllas, 2) produkter - sättet att fylla [..]
Källa: kerab.se

9

0   0

Affärsidé


business mission, mission statement affärslogistik
Källa: tools.effso.se

10

0   0

Affärsidé


Affärsidén är det du har bestämt att ditt företag ska syssla med. Det är ganska vanligt att man börjar med en specifik idé och låter den förändras över tiden eftersom man snart märker vad [..]
Källa: starta-eget.se

11

0   0

Affärsidé


Beskriver verksamhetens syfte och hur företaget ska tjäna pengar.
Källa: innovationonline.se

12

0   0

Affärsidé


Vattenfall utvecklar kundernas konkurrenskraft, miljö och livskvalitet genom effektiva energilösningar och service i världsklass.
Källa: vattenfall.se

13

0   0

Affärsidé


Din affärsidé är det du har bestämt att ditt företag ska syssla med. Det är ganska vanligt att man börjar med en specifik idé och låter den förändras över tiden eftersom man snart märker [..]
Källa: redaktionen.se

14

0   0

Affärsidé


Affärsidé är när man själv tagit fram eller fått en idé om en affärsverksamhet. Det kan då röra som om t.ex. ett franchisekoncept eller som oberoende agent eller återförsäljare för ett annat företag. Gärna bör idén vara helt ny eller ganska ovanlig.
Källa: tks.nu


Lägg till betydelsen av Affärsidé
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Affärshändelse Affärsplan >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse