Betyder Aktieägartillskott
Vad betyder Aktieägartillskott? Här finner du 7 definitioner av Aktieägartillskott. Du kan även lägga till betydelsen av Aktieägartillskott själv

1

1   0

Aktieägartillskott


Ökning av aktiebolagets kapital genom tillskott från aktieägare. Aktieägartillskott kan vara villkorade eller ovillkorade. Ett villkorat tillskott kan under vissa förutsättningar återbetalas me [..]
Källa: verksamt.se

2

0   0

Aktieägartillskott


Har bolaget behov av kapital under en begränsad tid, så istället för att göra en nyemission kan aktieägarna låna ut pengar till bolaget – ge ett aktieägartillskott. Aktieägartillskottet [..]
Källa: almi.se

3

0   0

Aktieägartillskott


Aktieägartillskott – Genom ett aktieägartillskott kan aktieägare tillföra mer kapital till ett aktiebolag.
Källa: internetjuridik.com

4

0   0

Aktieägartillskott


Aktieägartillskott är när aktieägare lämnar tillskott av eget kapital till ett aktiebolag. Syftet med ett aktieägartillskott är att få in nytt eget kapital till bolaget, till exempel om bolage [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0   0

Aktieägartillskott


Aktieägartillskott är en ökning av aktiebolagets kapital som sker genom att delägarna skjuter till kapital.
Källa: starta-eget.se

6

0   0

Aktieägartillskott


Ett tillskott till bolagets eget kapital som kan vara ovillkorat (då förblir kapitalet i bolaget) eller villkorat (då skall det återbetalas på angivna villkor)
Källa: planguide.se

7

0   0

Aktieägartillskott


Aktieägartillskott är ett sätt att öka aktiebolagets egna kapital. Detta sker genom att delägarna sätter in ytterligare kapital. Aktieägartillskott kan betalas tillbaka till ägarna när som helst. Aktieägartillskott kan vara villkorat eller ovillkorat.
Källa: tks.nu


Lägg till betydelsen av Aktieägartillskott
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Debenture loan Kryoterapi >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse