Betyder Aktieexponering
Vad betyder Aktieexponering? Nedanför finner du betydelsen av Aktieexponering Du kan även lägga till betydelsen av Aktieexponering själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktieexponering


Anger hur stor andel av fondens innehav som utgörs av aktier eller aktierelaterade värdepapper.
Källa: sbab.se (offline)
<< Affärsdag Bryttid >>