Betyder Anställningsskydd
Vad betyder Anställningsskydd? Här finner du 5 definitioner av Anställningsskydd. Du kan även lägga till betydelsen av Anställningsskydd själv

1

0   0

Anställningsskydd


REDIRECTLagen om anställningsskydd
Källa: sv.wikipedia.org

2

0   0

Anställningsskydd


Regleras i Lagen () om anställningsskydd, LAS. Anställningsskydd syftar främst till att förhindra att arbetstagare sägs upp utan saklig grund (att arbetstagaren misskött sina åliganden) eller a [..]
Källa: juridikfokus.se

3

0   0

Anställningsskydd


regler till skydd för anställningen, framför allt skydd mot uppsägning utan saklig grund. Reglerna finns i LAS och ibland också i kollektivavtal.
Källa: saco.se

4

0   0

Anställningsskydd


Tvingande regler (kan ej avtalas bort) i lagen om anställningsskydd, LAS. Anställningsskyddet går ut på att arbetsgivaren inte kan säga upp eller avskeda den anställde om det inte finns saklig g [..]
Källa: svaronline.se

5

0   0

Anställningsskydd


Regler till skydd för arbetstagare i samband med anställning och upphörande av anställning.
Källa: alltomjuridik.se

Lägg till betydelsen av Anställningsskydd
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Kennedy Bakircioglü Foniatri >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse