Betyder Avfall
Vad betyder Avfall? Här finner du 23 definitioner av Avfall. Du kan även lägga till betydelsen av Avfall själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avfall


(oftast oönskade) sopor, rester som ingen behöver längre | det att en person som tidigare varit anhängare av en trosuppfattning eller ideologi överger denna, utan att ansluta sig till ett tydligt alt [..]
Källa: sv.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avfall


Varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Ett ämne eller föremål ska anses vara en biprodukt i stället för avfall, om ämnet eller föremå [..]
Källa: avfallsverige.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avfall


Att medvetet och frivilligt överge sitt beslut att följa Gud och vända sig bort från honom.
Källa: alltombibeln.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avfall


Varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med, avser att eller är skyldig att göra sig av med (se 15 kap 1 § Miljöbalken)
Källa: sopor.nu

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avfall


Narkoman, narkotikapåvirket person
Källa: dansk-og-svensk.dk

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avfall


Avfall är varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med (Miljöbalken 15 kap 1 §) Sopor
Källa: vgregion.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avfall


Se även avfall från religion och avfall från ideologi. Avfall eller sopor är oönskade substanser som bildas genom mänsklig verksamhet. Det är restprodukter i allmänhet, som människor använt eller åst [..]
Källa: sv.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avfall


Se även avfall från religion och avfall från ideologi. Avfall eller sopor är oönskade substanser som bildas genom mänsklig verksamhet. Det är restprodukter i allmänhet, som människor använt eller åst [..]
Källa: sv.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avfall


Varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Det finns en förteckning över avfallskategorier i avfallsförordningen.
Källa: upplands-bro.se

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avfall


Formellt: Varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med (se 15 kap 1 § miljöbalken)
Källa: vmab.se

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avfall


är enligt definitionen varje ämne, föremål eller substans som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.
Källa: miljo.vgy.se

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avfall


Varje föremål eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med
Källa: oneplanet.se

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avfall


varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.
Källa: nedlagd.deponi.se

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avfall


Avfall definieras som ett ämne, material, detalj, föremål eller substans som har blivit över och som innehavaren inte längre har någon användning för och enligt lagens mening inte betraktas som farligt avfall. Detta kan vara avfall som kasseras eller går att nyttiggöra genom återvinning eller energiutvinning. Allt avfall från LFVs egen verksamhet s [..]
Källa: lfv.se

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avfall


För SCA utgörs avfall endast av det material som lämnar våra produktionsanläggningar utan att kunna användas för något annat ändamål. Returpapper och returfiber ingår inte, eftersom de är en del av SCAs råmaterial.
Källa: sca.com

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avfall


Ordklass substantiv ● värdelös biprodukt, sopor ● det att avfalla (överge eller svika till exempel en lära eller en åsikt)
Källa: ordbok.mkforlag.com

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avfall


Avfallshanteringen delas upp i olika delar. Hushållets avfall, dvs matrester, kartonger, burkar m m lämnas i föreningens miljöstationer. Brännbart hushållsavfall läggs i containrar som står i närheten av varje miljöstation. För trädgårdsavfall finns en container uppställd vid ängen på Tranbärsvägen.
Källa: lillsjon.net

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avfall


utgörs av överskottsmaterial eller överskottsprodukter som en följd av industriella processer – t ex spill och restprodukter – eller användning i brukarledet – t ex slutanvända produkter eller förpack [..]
Källa: vontroil.com

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avfall


skräp
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avfall


sopor
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avfall


spill
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avfall


Med avfall avses ett ämne eller föremål som innehavaren har kasserat eller avser eller är skyldig att kassera
Källa: hsy.fi

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avfall


Refuse
Källa: boardy.se

<< Avverkningsrester Avdrag >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse