Betyder Avfrostning
Vad betyder Avfrostning? Här finner du 4 definitioner av Avfrostning. Du kan även lägga till betydelsen av Avfrostning själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avfrostning


Avfrostning innebär att man avlägsnar is och frost från kylskåp och frys för att dessa vitvaror skall kunna fungera normalt. Tjocka islager gör annars att temperaturen blir ojämn och att apparaternas [..]
Källa: sv.wikipedia.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avfrostning


Vid utomhustemperaturer under +5ºC blir det isbildning på förångaren. När isbildningen blir så stor att den hindrar luftflödet genom förångaren, kommer en automatisk avfrostning att påbörjas. Avfrostn [..]
Källa: ivt.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avfrostning


Vid utomhustemperaturer under +5ºC blir det isbildning på förångaren. När isbildningen blir så stor att den hindrar luftflödet genom förångaren, kommer en automatisk avfrostning att påbörjas. Avfrostning är endast aktuellt för luft/vatten- och frånluftsvärmepumpar.
Källa: bosch-climate.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avfrostning


Det bildas is i kondensorn. Isbildningen startar vid fem grader. Isen måste frostas av, vilket kan ske genom elslingor i förångaren eller genom hetgasavfrostning. Hetgas avfrostning används vanligen vid korta avfrostningstider och små ismängder.
Källa: vkproffsen.se (offline)

<< Elektrokrom skärm Capgras syndrom >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse