Betyder Avloppsledning
Vad betyder Avloppsledning? Här finner du 4 definitioner av Avloppsledning. Du kan även lägga till betydelsen av Avloppsledning själv

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Avloppsledning


Rörledning för avledning av avloppsvatten, men även för avledning av andra vätskor. Termen avlopp används som kortform för avloppsledning. Källa: TNC 95 Plan och byggtermer Avloppsledningar ska förläggas med självfall och det innebär att man monterar ledningen med en lutning. En avloppsledning i ett hus ska förläggas med 1 % (1 cm per meter) lutnin [..]
Källa: titania.se (offline)

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Avloppsledning


Avlopp, eller avloppssystem, är ett system för att avleda och ta hand om avloppsvatten. I dagligt tal kan avlopp även ha betydelsen avloppsvatten. I tekniska sammanhang anses avlopp vara en samlingste [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Avloppsledning


Anordning, rörledning, för bortförsel av förorenat avloppsvatten. Skall anslutas till kommunal eller enskild reningsanläggning.
Källa: koppar.com (offline)

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Avloppsledning


kloak
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

<< Englands distrikt Intermodalitet >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse