Betyder Avrinning
Vad betyder Avrinning? Här finner du 6 definitioner av Avrinning. Du kan även lägga till betydelsen av Avrinning själv

1

1   0

Avrinning


innebär att del av nederbörd förs vidare till sjö eller annat vattendrag.
Källa: vontroil.com

2

0   0

Avrinning


Del av nederbörd som strömmar från ett avgränsat område till exempelvis en sjö eller ett vattendrag.
Källa: skogsstyrelsen.se

3

0   0

Avrinning


Vattenflöde från ett område orsakat av regn eller snösmältning. Avrinning kan ske som ytavrinning på markytan, som grundvattenavrinning och som avrinning i vattendrag. Vattnet från såväl ytav [..]
Källa: havochvatten.se

4

0   0

Avrinning


Avrinning är det som sker när det regn och smältvatten rör sig vidare i ett område. Det kan ske som ytavrinning på markytan, som grundvattenavrinning och som avrinning i vattendrag. Eftersom det [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0   1

Avrinning


 - Vattenflöde från ett område orsakat av regn eller snösmältning. Avrinning kan ske som ytavrinning på markytan, som grundvattenavrinning och som avrinning i vattendrag. Vattnet från såväl [..]
Källa: projektwebbar.lansstyrelsen.se

6

0   1

Avrinning


Den del av nederbörden som rinner bort (urladdat) från ett område.
Källa: sprayroq.com


Lägg till betydelsen av Avrinning
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Tvärsnittsstudie Barrblandskog >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse