Betyder Betalningsbalans
Vad betyder Betalningsbalans? Här finner du 8 definitioner av Betalningsbalans. Du kan även lägga till betydelsen av Betalningsbalans själv

1

1   0

Betalningsbalans


Sammanställning av ett lands ekonomiska transaktioner med utlandet. Består av bytesbalans, kapitalbalans och finansiell balans. Summan av transaktionerna med utlandet är alltid noll, det vill säga transaktionerna är i balans.
Källa: riksbank.se

2

0   0

Betalningsbalans


(eng. Balance of Payments) Betalningsbalansen är en statistisk redovisning av ett lands ekonomiska transaktioner med omvärlden. I betalningsbalansen finns posterna bytesbalans, kapitalbalans och fin [..]
Källa: riksbank.se

3

0   0

Betalningsbalans


Statistisk redovisning över ett lands ekonomiska transaktioner med sin omvärld.
Källa: finansportalen.se

4

0   0

Betalningsbalans


Betalningsbalans – Statistisk redovisning av ett lands ekonomiska transaktioner med omvärlden.
Källa: internetjuridik.com

5

0   0

Betalningsbalans


Betalningsbalans är ett mått som används inom nationalräkenskaper och makroekonomi. Betalningsbalansen är en uppställning över ett lands reala och finansiella transaktioner med omvärlden under [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0   0

Betalningsbalans


Ordklass substantiv ● sammanfattningen av ett lands ekonomiska mellanhavanden med utlandet under en viss tid med hänsyn till verkningarna på valutareserven
Källa: ordbok.mkforlag.com

7

0   0

Betalningsbalans


Betalningsbalansen är en statistisk redovisning av ett lands ekonomiska transaktioner med omvärlden. I betalningsbalansen finns posterna bytesbalans, kapitalbalans och finansiell balans. Betalningsb [..]
Källa: svaronline.se

8

0   0

Betalningsbalans


se handelsbalans.
Källa: handelnshistoria.se

Lägg till betydelsen av Betalningsbalans
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Baselkommittén Betalningssystem >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse