Betyder Biskopsmötet
Vad betyder Biskopsmötet? Här finner du 2 definitioner av Biskopsmötet. Du kan även lägga till betydelsen av Biskopsmötet själv

1

0   0

Biskopsmötet


OMDIRIGERING Biskopsmöte
Källa: sv.wikipedia.org

2

0   0

Biskopsmötet


Biskopsmötet består av landets 13 biskopar samt ärkebiskopen. Mötet diskuterar biskoparnas uppdrag och ämbete. Då kyrkostyrelsen bereder viktiga teologiska frågor ska biskopsmötet yttra sig.   
Källa: malmo-pastorat.smrt.se

Lägg till betydelsen av Biskopsmötet
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Kyrkostyrelsen Seth Axelson >>