Betyder Bitumen
Vad betyder Bitumen? Här finner du 4 definitioner av Bitumen. Du kan även lägga till betydelsen av Bitumen själv

1

0   0

Bitumen


Bitumen (betoningen ligger på andra stavelsen) är ett bindemedel bestående av kolväten. Det framställs ur petroleum och benämns i vissa fall populärt asfalt. Det används som bindemedel i ytbel [..]
Källa: sv.wikipedia.org

2

0   0

Bitumen


Mörkbrunt till svart, trögflytande till fast ämne, bestående huvudsakligen bestående av svårflyktiga och vattenolösliga kolväten och deras icke-metalliska derivat
Källa: nyteknik.se

3

0   0

Bitumen


Allra tyngsta fraktionen från ett raffinaderi. Används vid tillverkningen av asfalt.
Källa: kirab.se

4

0   0

Bitumen


Ordklass substantiv ● halvfasta till fasta, mörka kolväteföreningar, som framställs ur organiska material, till exempel asfalt och trätjära
Källa: ordbok.mkforlag.com

Lägg till betydelsen av Bitumen
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Putin Jonstorp >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse