Betyder Budgetpropositionen
Vad betyder Budgetpropositionen? Här finner du 2 definitioner av Budgetpropositionen. Du kan även lägga till betydelsen av Budgetpropositionen själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Budgetpropositionen


Budgetpropositionen till Sveriges riksdag (även kallad nådiga luntan) är regeringens förslag till statens budget inför varje budgetår. Fram till utgången av 1974 var det officiella namnet Kunglig Maje [..]
Källa: sv.wikipedia.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Budgetpropositionen


Budgetpropositionen är regeringens årliga förslag till statsbudget. I propositionen ingår en plan för statens finansiering och en redovisning av regeringens övergripande mål med budgeten. Propositionen innehåller också beräkningar av statens utgifter och inkomster samt ett förslag till hur regeringen vill fördela pengar för olika ändamål. Regeringe [..]
Källa: lagrummet.se (offline)
<< Töjning Motorvägar i Bulgarien >>