Betyder Byggnorm
Vad betyder Byggnorm? Här finner du 4 definitioner av Byggnorm. Du kan även lägga till betydelsen av Byggnorm själv

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Byggnorm


Dagens byggnorm utgår från BBR, Boverkets byggregler, och är en samling av föreskrifter och allmänna råd som fastställs av Boverket och gäller svenska byggnader. BBR innehåller krav och råd gällande bland annat utformning, bärförmåga, brand, hygien, buller, säkerhet och energihushållning.
Källa: bostad.skanska.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Byggnorm


Regler som utfärdas av myndighet och innehåller föreskrifter rörande byggande.
Källa: dokumera.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Byggnorm


Av myndigheter utfärdade regler och föreskrifter för byggande.
Källa: byggledarna.se

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Byggnorm


Äldre motsvarighet till den typ av regler som idag finns i bl a Boverkets byggregler, BBR.
Källa: insynsbk.stockholm.se (offline)

<< Byggnadsprisindex Carry forward >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse