Betyder Dödstal
Vad betyder Dödstal? Här finner du 2 definitioner av Dödstal. Du kan även lägga till betydelsen av Dödstal själv

1

0   2

Dödstal


Mortalitet, dödstal eller dödlighet är ett demografiskt mätvärde som beskriver antal dödsfall i en population dividerat med det totala befolkningstalet under en viss tidsperiod. Mortaliteten kan [..]
Källa: sv.wikipedia.org

2

0   3

Dödstal


Antalet döda per 1000 invånare i ett land under ett år. Dödstal kallas också mortalitet.
Källa: lartecken.se

Lägg till betydelsen av Dödstal
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Direkt demokrati Efterfrågekurva >>