Betyder Detaljhandel
Vad betyder Detaljhandel? Här finner du 13 definitioner av Detaljhandel. Du kan även lägga till betydelsen av Detaljhandel själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Detaljhandel


Det sista ledet i den distributionskedja som för varorna från producent till konsument. Exempelvis självbetjäningsbutiker, varuhus och bensinstationer.
Källa: finansportalen.se

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Detaljhandel


Ett sammanfattande begrepp för de distributionsföretag som säljer varor, ibland också tjänster, till privata hushåll och konsumenter. Vanligaste distributionsformen är butik och postorder. Ehandel står fortfarande bara för ett par procent av detaljhandelns omsättning. Detaljhandeln delas in i två grupper: dagligvaruhandeln och specialvaruhandeln. [..]
Källa: butiksbanken.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Detaljhandel


Definieras som branscherna 45 och 47 enligt SNI 2007. Kallas också för huvudgrupp G. Se
Källa: konj.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Detaljhandel


Salg til den endelige forbruker. Detaljhandelens viktigste funksjon er å holde lokale lagre av varen.
Källa: lederkilden.no

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Detaljhandel


Detaljhandel (äldre benämning: minuthandel) är handel där varor kan köpas enskilt, till skillnad från partihandel. Detaljhandel är framförallt inriktad på konsumenter. Detaljhandel kan bedrivas från e [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Detaljhandel


Detaljhandel (äldre benämning: minuthandel) är handel där varor kan köpas enskilt, till skillnad från partihandel. Detaljhandel är framförallt inriktad på konsumenter. Detaljhandel kan bedrivas från e [..]
Källa: sv.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Detaljhandel


Sista ledet i distributionskedjan för varor från producent till konsument.
Källa: skolwebben.org (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Detaljhandel


Definitionen av detaljhandel innefattar butiker och restauranger och liknande som säljer eller levererar livsmedel till slutkonsument. Även verksamheter som endast är mellanhand och distribuerar vidare utan att påverka livsmedlets förpackning, märkning, säkerhet eller sammansättning ingår i detaljhandel. Exempel på sådana verksamheter är distributi [..]
Källa: ale.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Detaljhandel


Ordklass substantiv ● handel som säljer varor till konsumenten
Källa: ordbok.mkforlag.com

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Detaljhandel


Handel där varor kan köpas enskilt, till skillnad från partihandel. Detaljhandeln är framför allt inriktad på konsumenter medan partihandeln är inriktad mot företag.
Källa: dokumera.se

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Detaljhandel


Det sista ledet i den distributionskedja som för varorna från producent till konsument. Exempelvis självbetjäningsbutiker, varuhus och bensinstationer.
Källa: svaronline.se

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Detaljhandel


(minuthandel) handelsföretag som säljer varor till den slutliga konsumenten. Branschen brukar indelas i dagligvaruhandel och sällanköpshandel. Se även partihandel och fackhandel.
Källa: handelnshistoria.se

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Detaljhandel


Salg til den endelige forbruker. Detaljhandelens viktigste funksjon er å holde lokale lagre av varen.
Källa: lederkilden.no

<< Balansomslutning Balansräkning >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse