Betyder Domkrets
Vad betyder Domkrets? Här finner du 4 definitioner av Domkrets. Du kan även lägga till betydelsen av Domkrets själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Domkrets


Domkrets – En domstols domkrets är det geografiska område inom vilket domstolen är behörig att ta upp mål.
Källa: internetjuridik.com (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Domkrets


Domkrets benämnes det territorium inom vilket en viss domstol har jurisdiktion (och alltså normalt är rätt forum).
Källa: sv.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Domkrets


Ordklass substantiv ● geografiskt område inom vilket en domstol utövar rättskipningen
Källa: ordbok.mkforlag.com

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Domkrets


Det geografiska område inom vilket domstol är behörig att ta upp mål. Detsamma som domsaga.
Källa: vanersborgstingsratt.domstol.se

<< Dominerande ställning Driftskostnad >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse