Betyder Driftskostnad
Vad betyder Driftskostnad? Här finner du 16 definitioner av Driftskostnad. Du kan även lägga till betydelsen av Driftskostnad själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Driftskostnad


Driftskostnad – Den sammanlagda kostnaden för driften av fastigheten. Exempel på driftskostnader är kostnader för el, uppvärmning, avlopp, renhållning och sophämtning.
Källa: internetjuridik.com (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Driftskostnad


  Kostnaderna för fastighetens drift som värme, el, vatten, sophämtning, renhållning, försäkring m.m. Se boendekostnad.
Källa: freedomfinance.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Driftskostnad


cost of operation driftsättning
Källa: tools.effso.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Driftskostnad


De kostnader föreningen har för driften av fastigheten så som uppvärmning, vatten, sotning, renhållning, trappstädning, försäkring och underhåll. Räntekostnader räknas inte till driftskostnader [..]
Källa: styrelseguiden.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Driftskostnad


Kostnaderna för fastighetens drift som värme, el, vatten, sophämtning, renhållning, försäkring m.m. Se boendekostnad. Dröjsmålsränta
Källa: creditfinder.se

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Driftskostnad


Kostader som föreningen har för  ekonomisk och teknisk förvaltning, uppvärmning gemensam el, sophämtning, försäkring, styrelsearvoden och underhåll.
Källa: bostadsrattsbyggarna.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Driftskostnad


Kostnader som föreningen har för bland annat förvaltning, uppvärmning, vatten, sotning, renhållning, trappstädning, försäkring och underhåll.
Källa: restate.se

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Driftskostnad


del av boendekostnaden, såsom fastighetsskatt, eventuell tomträttsavgäld, kostnader för uppvärmning, hushålls-el, vatten och avlopp, sotning, försäkringar, sophämtning, avgift till samfällighetsförening, serviceavtal etc
Källa: huskunskap.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Driftskostnad


vad som ingår i driftkostnaden.
Källa: smslan.biz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Driftskostnad


Ordklass substantiv ● kostnad för den löpande driften av ett företag
Källa: ordbok.mkforlag.com

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Driftskostnad


Alla kostnader som är att hänföra direkt till fartygets drift, t.ex. kostnader för besättning, teknisk drift, försäkringar, underhåll och reparation.
Källa: sjoklar.se

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Driftskostnad


Kostnader för boendet. T ex uppvärmning, elström, vatten, sotning, renhållning, försäkringar och skatter.
Källa: cityvillan.se

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Driftskostnad


Kostnad för driften av fastigheten. T ex uppvärmning, el, vatten, sophämtning, renhållning, försäkring, förvaltning m.m. Jämför Boendekostnad.
Källa: gemoneybank.se (offline)

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Driftskostnad


Kostnad för drift av enhet t ex en fastighet under en viss period t ex vatten, värme, elström. försäkring mm.
Källa: byggledarna.se

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Driftskostnad


Kostnad för driften av fastigheten. T ex uppvärmning, el, vatten, sophämtning, renhållning, försäkring, förvaltning m.m. Jämför Boendekostnad.
Källa: ikanobank.se (offline)

16

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Driftskostnad


Kostnader för att bo i huset. Såsom el, värme, vatten, försäkring, renhållning, väg/samfällighet.
Källa: botillbo.se (offline)

<< Domkrets Drivmedelsförmån >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse