Betyder Egenmäktigt förfarande
Vad betyder Egenmäktigt förfarande? Här finner du 5 definitioner av Egenmäktigt förfarande. Du kan även lägga till betydelsen av Egenmäktigt förfarande själv

1

3   0

Egenmäktigt förfarande


Om man olovligt tar eller använder något som tillhör någon annan men inte har för avsikt att behålla det eller sälja det vidare kan det rubriceras som egenmäktigt förfarande, t.ex. ”låna” en motorsåg utan lov av grannen i syfte att lämna tillbaks den senare.
Källa: aklagare.se

2

1   0

Egenmäktigt förfarande


Egenmäktigt förfarande – Egenmäktigt förfarande är ett brott som innebär att någon olovligen tar eller använder något som tillhör någon annan utan att ha för avsikt att behålla eller s [..]
Källa: internetjuridik.com

3

1   0

Egenmäktigt förfarande


Egenmäktigt förfarande är i svensk rätt ett tillgreppsbrott enligt 8 kap 8 § Brottsbalken. Påföljden är böter eller fängelse i högst sex månader. I Brottsbalkens 8 kapitel regleras stöld, [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

1   0

Egenmäktigt förfarande


Om man olovligt tar eller använder något som tillhör någon annan men inte har för avsikt att behålla det eller sälja det vidare kan det rubriceras som egenmäktigt förfarande, t.ex. ”låna [..]
Källa: alltomjuridik.se

5

0   0

Egenmäktigt förfarande


Frasklass nominalfras ● olovligt tagande eller brukande av annans egendom (som dock inte är att betrakta som stöld eller rån)
Källa: ordbok.mkforlag.com

Lägg till betydelsen av Egenmäktigt förfarande
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Egenkontroll Ekobrottsmyndigheten >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse