Betyder Etableringsfrihet
Vad betyder Etableringsfrihet? Här finner du 2 definitioner av Etableringsfrihet. Du kan även lägga till betydelsen av Etableringsfrihet själv

1

12   0

Etableringsfrihet


Grundlagsskyddad rättighet för vem som helst att starta och offentliggöra ett massmedium.
Källa: lartecken.se

2

0   7

Etableringsfrihet


En grundläggande frihet inom EU är etableringsfriheten som innebär att varje fysisk eller juridisk person i en medlemsstat har rätt att etablera sig i en annan medlemsstat.
Källa: dokumera.se

Lägg till betydelsen av Etableringsfrihet
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Enpartisystem Federal stat >>