Betyder Etableringsfrihet
Vad betyder Etableringsfrihet? Här finner du 2 definitioner av Etableringsfrihet. Du kan även lägga till betydelsen av Etableringsfrihet själv

1

13 Thumbs up   2 Thumbs down

Etableringsfrihet


Grundlagsskyddad rättighet för vem som helst att starta och offentliggöra ett massmedium.
Källa: lartecken.se (offline)

2

0 Thumbs up   8 Thumbs down

Etableringsfrihet


En grundläggande frihet inom EU är etableringsfriheten som innebär att varje fysisk eller juridisk person i en medlemsstat har rätt att etablera sig i en annan medlemsstat.
Källa: dokumera.se
<< Enpartisystem Federal stat >>