Betyder Förbränningsprocess
Vad betyder Förbränningsprocess? Nedanför finner du betydelsen av Förbränningsprocess Du kan även lägga till betydelsen av Förbränningsprocess själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Förbränningsprocess


Vid vanlig förbränning omvandlas bränslet tillsammans med syret i luften till värme, rökgaser och aska. Den brännbara substansen består främst av kol och väte, i vissa bränslen även mindre mängder svavel. Under förbränningsprocessen bildas olika restprodukter som rökgaser och aska. Genom att förbränna till exempel trä, olja eller kol frigörs den en [..]
Källa: energimyndigheten.se
<< Förbränningsgaser Förnybar energikälla >>