Betyder Förmildrande omständigheter
Vad betyder Förmildrande omständigheter? Här finner du 3 definitioner av Förmildrande omständigheter. Du kan även lägga till betydelsen av Förmildrande omständigheter själv

1

1   0

Förmildrande omständigheter


Förmildrande omständigheter kan vara att den som har begått ett brott har blivit allvarligt provocerad eller att den brottsliga handlingen berott på hans eller hennes bristande utveckling. Förmildrande omständigheter kan leda till att den dömde får ett lindrigare straff, t.o.m. under det minimistraff som annars gäller enligt lag.
Källa: aklagare.se

2

1   0

Förmildrande omständigheter


Förmildrande omständigheter kan vara att den som har begått ett brott har blivit allvarligt provocerad eller att den brottsliga handlingen berott på hans eller hennes bristande utveckling. Förmil [..]
Källa: alltomjuridik.se

3

0   0

Förmildrande omständigheter


Förmildrande omständighet är den grund enligt brottsbalken som en domstol kan åberopa vid utdömandet av ett lägre straff. Det lägre straffet läggs inom ramarna för det straffintervall som gä [..]
Källa: sv.wikipedia.org

Lägg till betydelsen av Förmildrande omständigheter
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Förmildrande omständighet COMT >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse