Betyder Flervägsfel
Vad betyder Flervägsfel? Här finner du 2 definitioner av Flervägsfel. Du kan även lägga till betydelsen av Flervägsfel själv

1

0   0

Flervägsfel


(GPS) Fel beroende på interferens mellan radiovågor som färdats olika väg (direkt eller reflekterat) mellan sändaren (satelliten) och mottagaren. Påverkar både kod- och bärvågsmätning. Flervägsfel kan reduceras genom bättre antenner och/eller bättre signalbehandling. Engelska: Multipath.
Källa: lantmateriet.se

2

0   0

Flervägsfel


Flervägsfel är fel beroende på interferens mellan radiovågor som färdats mellan sändaren och mottagaren på olika vägar ofta genom att studsa mot husfasader. Flervägsfel kan ofta uppkomma vid sändninga [..]
Källa: sv.wikipedia.org

Lägg till betydelsen av Flervägsfel
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Fixhåll Fångeshandling >>