Betyder Frekvensfördelning
Vad betyder Frekvensfördelning? Här finner du 5 definitioner av Frekvensfördelning. Du kan även lägga till betydelsen av Frekvensfördelning själv

1

1   0

Frekvensfördelning


Hur stor andel som exponeras en gång, två gånger, tre gånger etc. Visar hur målgruppen fördelar sig på olika exponeringsintervall. Exempel 10% har en OTS (Opportunity To See), 20 % har två OTS, 15% har tre OTS etc.
Källa: kreativkommunikator.se

2

0   0

Frekvensfördelning


Visar hur stor andel av målgruppen som nås av en exponering, två exponeringar, tre exponeringar etc.
Källa: bosonsbyra.se

3

0   0

Frekvensfördelning


En frekvensfördelning är de olika variabelvärden som förekommer i ett statistiskt material tillsammans med frekvenserna för dem. Inlemmas de i en tabell får man en frekvenstabell. Ex: Frekvensta [..]
Källa: ollevejde.se

4

0   0

Frekvensfördelning


Hur stor andel som exponeras en gång, två gånger, tre gånger etc. Visar hur målgruppen fördelar sig på olika exponeringsintervall. Exempel 10% har en OTS (Opportunity To See), 20 % har två OT [..]
Källa: lyckblom.se

5

0   0

Frekvensfördelning


Frequency Distribution
Källa: math.aalto.fi

Lägg till betydelsen av Frekvensfördelning
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< GRP Filmkod >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse