Betyder Garanterad återbäring
Vad betyder Garanterad återbäring? Nedanför finner du betydelsen av Garanterad återbäring Du kan även lägga till betydelsen av Garanterad återbäring själv

1

0   0

Garanterad återbäring


Garanterad återbäring är något som uppstår då den villkorade återbäring överstiger 15 procent av försäkringskapitalet. Det överskjutande beloppet omvandlas då till garanterad återbäring. Garanterad återbäring uttrycks som ett fast belopp.
Källa: spp.se

Lägg till betydelsen av Garanterad återbäring
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Garanterat kapital Inbetalda premier >>