Betyder Hindersprövning
Vad betyder Hindersprövning? Här finner du 9 definitioner av Hindersprövning. Du kan även lägga till betydelsen av Hindersprövning själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Hindersprövning


En hindersprövning görs innan två personer gifter sig eller registrerar partnerskap, för att Skatteverket ska kontrollera så att det inte finns några hinder i vägen. Hinder mot att ingå äktenskap eller partnerskap kan vara att någon eller båda är under 18 år, att personerna är nära släkt eller att någon av dem redan är gift eller registrerad partne [..]
Källa: umo.se

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Hindersprövning


Hindersprövning – Innan man får ingå äktenskap skall Skatteverket göra en hindersprövning. Syftet är att kontrollera att det inte finns några hinder för giftermål.
Källa: internetjuridik.com

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Hindersprövning


Hindersprövning är i Sverige en lagstadgad undersökning som måste göras innan två personer får gifta sig. Hinder föreligger om någon av de båda är underårig eller redan gift eller om de båda är nära s [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Hindersprövning


Prövning av eventuella äktenskapshinder som sker av skattemyndigheten i samband med vigsel.
Källa: juridikfokus.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Hindersprövning


kontroll av att hinder för äktenskap inte föreligger. Ansökan görs hos Lokala skattemyndigheten senast en vecka innan vigseln. De utfärdar ett intyget som gäller i fyra månader.
Källa: brollopsguiden.se

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Hindersprövning


Prövning om det finns hinder mot ett äktenskap. För att kunna ingå äktenskap i Sverige krävs att de som har för avsikt att ingå äktenskap med varandra gemensamt ansöker [..]
Källa: helpforsakring.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Hindersprövning


kontroll av att hinder för äktenskap inte föreligger. Ansökan görs hos Lokala skattemyndigheten senast en vecka innan vigseln. De utfärdar ett intyget som gäller i fyra månader.
Källa: festspecialisten.se

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Hindersprövning


Prövning om några hinder föreligger för ingående av äktenskap.
Källa: svaronline.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Hindersprövning


Prövning om det finns hinder mot att ett äktenskap ingås. Hindersprövning av ett äktenskap ska begäras av mannen och kvinnan gemensamt hos Skatteverket eller Försäkringskassan. Prövningen görs av Skat [..]
Källa: alltomjuridik.se

<< Hbt-personer HVB-hem >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse